Trang Web BFF   

biến dòng 0-50a sang 4-20ma hay chúng ta thường dòng là ct ( current transfomer ). Đây là thiết bị chuyên dùng để biến đổi tín hiệu dòng điện giá trị cao về analog để phục vụ quá trình giám sát và điều khiển. trong sản xuất chúng ta có nhiều thiết bị sử dụng điện năng. nhu cầu đặt ra là cần giám sát công suất của thiết bị. Để tránh trường hợp thiết bị hoạt động quá tải sẽ gây hư hỏng cũng như cháy thiết bị. biện pháp được sử dụng trong trường hợp này thường là biến dòng.

This WebSite is mostly getting search for next queries.

Categories
General
Search Engines
Social Networking
Email Provider
Videos
Blogs
Flights Booking
Online Shopping
Tours & Travels
Jobs
Exam & Results
government Related
Web design & development
Hotels, Resorts & Food
Education
News
Banks
Police & Crime
Search Engine optimization
Domains & Hosting
Adult
Escorts
Latest Users
fixprintersetup
mywifiext
ml;jlv
Statistics
Websites: 812634
Pending Websites: 0
Verified Websites: 37
Special Websites: 0
Semi-Special Websites: 0
Basic Websites: 1755
Unverified Websites: 51718
Users: 72331
Unverified Users: 1612
Online Users: 111
Online Guests: 1111
Alexa Rank -> 31k - 17 Oct, 2020